Böcker om branding som du bör läsa

Vad betyder branding? Det är sättet som ett företag presenterar sig för allmänheten och sina potentiella kunder. Branding omfattar mycket, allt från logotyp till marknadsföringsstrategin. Branding är tanken som varje person får om han ser en viss produkt eller ett visst varumärke. Idag har sociala medier blivit en viktig faktor för alla företag som vill positionera sig på en marknad eller som vill behålla sin värdiga plats.

För att kunna göra en bra branding måste man därför hålla reda på sociala medierna och vilket innehåll man ska posta där för att ha en unik branding. Givetvis måste varje brandingstrategi omvandlas till en praktisk handling. Vill du göra det finns det en del böcker ger dig en smart handlingsplan.

Skapa bra branding content

Att skapa bra content betyder att veta exakt vad man vill förmedla till sin publik om företaget. Vilka värderingar står företaget för? Vad säljer det och vilken är målgruppen? Vilken slags reklam är det man är ute efter för att locka de rätta kunderna? Har man svar på de frågorna kommer nästa steg. Hur ofta ska man skapa content och hur sticker man ut i mängden med sina inlägg? Här kommer två böcker som kan ge vissa svar på de frågorna.

Epic Content Marketing, av Joe Pulizzi

Här presenteras grunderna bakom en framgångsrik content för din branding och marknadsföringsstrategi. Boken är ett bra underlag och startpunkt för alla företag som siktar på att kombinera sin branding med content marketing.

Buyer Personas, av Adele Revella

Boken lär dig att kommunicera med dina kunder på ett bra och övertygande sätt. Boken visa hur kommunikationen bör grundas på en förståelse för kundernas behov och preferenser.

Från branding till handling

Att ha en tydlig handlingsplan när det gäller ens branding räcker inte långt. Du måste agera, ta åtgärder och faktiskt ta steget ut i marknaden för att visa vilket ditt företag är.

Nedanstående böcker ta dig steget längre och visar hur du från en klargjort strategi kommer till själva praktiken och handlingen.

The Art of Explanation, av Lee LeFever

En tydlig strategi betyder inte framgång. Det är en helt annan sak att kunna omvandla den i praktiken.  Boken visar dig hur du kan förklara din företagsvision och mål med en klarhet och övertygelse som når till många människor. Just den klarheten är nyckeln till ett framgångsrikt företag.

Made to Stick, av Dan och Chip Heath

Vissa idéer säljer medan andra dör ut. Varför händer det så? Dan och Chip Heath har försökt att besvara dessa frågor på ett lättillgängligt sätt.

Everybody Writes, av Ann Handley

Boken är ämnad för dig som har svårt att skiva men ändå måste göra det för att kunna förmedla din branding, företagsstrategi eller marknadsföringsplaner. Ann Handley ger dig allt från praktiska skrivråd till en skön uppmuntran, och guidar dig igenom alla steg som behövs för att skapa bra content.

Det är inte lätt att visa framfötterna i en värld där alla kommunicerar med varandra, skriver slogans och har en egen röst i sociala medier. Men det är värt ett försök!